Contact usOr submit message over this form:


Symmetria d.o.o. za pružanje usluga informacijskog društva
Symmetria d.o.o.
Bolnička Cesta 34E
10000 Zagreb
OIB: 49942588956
MBS: 080752173
Žiro račun pri Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: 2484008-1105694795
IBAN: HR9824840081105694795
Članovi uprave: Dejan Potočić
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, Zg Tt-12/14483-2